PROJECTEN

 

LOPENDE PROJECTEN

 • Renswoude, Koepelkerk
  Nieuwbouw (21/IIP) met gebruik van historisch pijpwerk uit het voormalige orgel
 • Achterberg, Hervormde Kerk – (Hardorff, 1860)
  Revisie pedaalklavier en intonatiecorrecties
 • Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten – (Flentrop, 1971)
  Groot onderhoud, dispositiewijzigingen en algehele klankrevisie
 • Huis ter Heide, Kapel Landgoed Beukbergen – (Verschueren, 1966)
  Groot onderhoud i.v.m. renovatie kapel
 • Garyp, Andreastjerke – (Van Dam, 1898)
  Onderhoudswerkzaamheden (o.a. conducten)
 • Niezijl, Kerkhuis Sietze de Vries – (Eertman, 1907 / div. orgelmakers)
  Algehele klankrevisie na omvangrijke verbouw- en uitbreidingswerkzaamheden door verschillende orgelmakers

 KOMENDE PROJECTEN

 • Millegem (België) – R.K. St-Odradakerk – (Pels-d’Hondt, 1970)
  Plaatsing orgel uit de v.m. Jozefkerk te Ginderbuiten
 • Balen-Olmen, R.K. St-Willibrorduskerk – (Aerts & Castrel)
  Gefaseerd groot onderhoud, deel II
 • Den Burg (Texel), ‘De Burcht’ – (Gerstenhauer/Hillebrand, 1818)
  Groot onderhoud
 • Uithuizermeeden, NGK – (Mense Ruiter 1985)
  Groot onderhoud

Recent aFGERONDe Projecten

 • Grootegast, Particulier – (Mense Ruiter, 1994)
  Groot onderhoud en overplaatsing huisorgel vanuit Scheemda
 • Den Burg (Texel), ‘De Burcht’ – Vermoedelijk Knipscheer ca. 1860
  Plaatsing kabinetorgel (privé-eigendom Sander Booij)
 • Haren, Gorechtkerk – (Van Vulpen, 1978)
  Klankrevisie tongwerken en een deel van de labialen
 • Middelstum, Hipplytuskerk – (Van Oeckelen, 1863)
  Gefaseerd groot onderhoud, fase I (frontpijpen en tongwerken HW)
  i.s.m. Martin Butter
 • Oldeberkoop, Bonifatiuskerk – (Scheuer, 1858/Van Dam, 1919)
  Restauratie frontpijpen

   

 • Rolde, particulier – (Flentrop)
  Restauratie, herintonatie en plaatsing huisorgel
 • Ulrum, Hervormde of Catharinakerk – (Lohman, 1806)
  Gefaseerd groot onderhoud, fase I
 • Akkerwoude, Hervormde Kerk – (Van Dam, 1818)
  Groot onderhoud en algehele klankrevisie
 • Dwingeloo, Hervormde of Nicolaaskerk – (Van Gelder, 1866) 
  Groot onderhoud
 • Kollumerzwaag, Grutte Tjserke – (Mense Ruiter, 1980)
  Groot onderhoud en algehele klankrevisie
 • Amsterdam, Koningskerk – (Mense Ruiter, 1960)
  Groot onderhoud en klankherstel
 • Wezel (België) – R.K. St.-Jozefkerk (Fonteijn & Gaal, 1973)
  Plaatsing orgel
 • Sappemeer, Doopsgezinde Kerk (Lohman 1855 / Van Oeckelen, 1866)
  Gefaseerd groot onderhoud
 • Breede, Hervormde kerk – (Van Oeckelen, 1840/1849)
  Groot onderhoud
 • Feanwalden (Veenwouden), Johanneskerk – (Bakker & Timmenga, 1890)
  Groot onderhoud
 • Maarsbergen, Dorpskerk(Van Dam, 1866) 
  Groot onderhoud Van Dam-orgel (1886)
  i.s.m. Martin Butter

 • Amersfoort, Nieuwe Kerk – (Flentrop, 1976)
  Groot onderhoud, dispositiewijzigingen en herintonatie
 • Uithuizermeeden, Het Anker – (Mense Ruiter, 1980)
  Groot onderhoud en gedeeltelijke herintonatie
 • Oosterend, Maartenskerk – (M. Vermeulen, 1906)
  Restauratie en uitbreiding
 • Burum, Terpkerk – (Van Oeckelen, 1876)
  Gefaseerd groot onderhoud, fase I
 • Garnwerd, Ludgerkerk – (Van Dam, 1809/1839)
  Gefaseerd groot onderhoud
 • Houten, Eskolkerk – (Fama & Raadgever 1975)
  Groot onderhoud, dispositiewijziging en algehele klankrevisie
 • Niezijl, kerkhuis Sietze de Vries – (Timmerman 1958)
  Algehele klankrevisie en wijziging temperatuur naar middentoon
 • Glimmen, Trefpuntkerk – (Slooff, 1981)
  Groot onderhoud
 • Schildwolde, Hervormde Kerk – (Meijer, 1868)
  Groot onderhoud

ALLE PROJECTEN

Bekijk hier de werklijst van door ons gebouwde orgels.

Een lijst met door ons gerestaureerde orgels volgt.