Reconstructie drie registers Rugpositief Schnitger-orgel Noordbroek

6 maart 2024

Recent kregen wij de principe-opdracht voor de reconstructie van drie registers van het Schnitger-orgel in Noordbroek. Zodra de fondsenwerving voldoende resultaat heeft opgeleverd, zullen we starten met de werkzaamheden.

Het betreft de Octaaf 2vt, Sesquialter II en Scherp III-IV van het Rugpositief. Dit pijpwerk dateert uit de jaren ’50 van de vorige eeuw en is niet passend bij het verder oude pijpwerk. We gaan het pijpwerk volledig in Schnitgerstijl, zelf maken. Platen worden gegoten op zand.

Het is de bedoeling om de werkzaamheden in 2025 te hebben afgerond, nadat het stucwerk van de kerk grondig is gerestaureerd. Daartoe wordt het orgel ingepakt en beschermd. Het orgel is het komende jaar dus niet te horen en/of te bespelen.

Zie verder:

Noordbroek wil Schnitger-orgel zijn oude klankkroon teruggeven